Vanaf maandag 3 februari is deze intranetsite niet meer actief. Het nieuwe intranet, de Digitale leer- en werkomgeving (DLWO) vind je via deze link: http://cmd.dmci.hva.nl. Hier vind je alle mededelingen, studiedelen en alle andere studiegerelateerde informatie.

Laatste mededelingen

rss

Er zijn op dit moment geen mededelingen!

alle mededelingen

CMD uitagenda

Events, lezingen, festivals...

complete agenda

Afwezigen/Zieken

Vandaag zijn afwezig:meer info

Gezocht/Gevraagd

Studentassistentschappen, klusjes, wedstrijden...

alle adds